Genel Kurul Duyurusu

Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyelerimiz;

Kamu Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Yedek üyelerinin yeniden seçilmesi gündemi ile 12 Nisan 2014 Cumartesi Günü Saat 13:30’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Caddesi No:43, Söğütözü, Ankara adresinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar vermiştir.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19 NİSAN 2014 Cumartesi Saat 13:30’da aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.

Genel kurulumuzda vekaleten temsil olamayacağı için dernek üyelerimizin toplantıya bizzat katılımlarını rica ederiz.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Açılış
2- Divan Heyeti seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu
4- Divan Heyetine Genel Kurul tutanağının imza yetkisinin verilmesi
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
6- Denetim Kurulu Raporunun okunması
7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi
8- Yönetim Kurulunun ibrası
9- Denetleme Kurulunun ibrası
10- Yeni dönem bütçe teklifinin görüşülmesi ve bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi
11- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi
12-Tüzükte 4., 6., 8.2 Maddelerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi
13- Dilek ve öneriler
14- Kapanış

NOT: Tüzüğümüze göre Genel Kurul toplantısında üyelerimizin oy kullanabilmesi için dernek aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak web sitemizden veya info@kamusgd.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Kamu Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu