Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyelerimiz;

Kamu Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu, Denetim Kurulları Asil ve Yedek üyelerinin yeniden seçilmesi gündemi ile 29 Ocak 2017 Pazar Günü Saat 11:00’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Caddesi No:43, Söğütözü, Ankara adresinde Olağan Genel Kurulumuz yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 05 Şubat 2017 Cumartesi Saat 11:00’da aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.

Genel kurulumuzda vekaleten temsil olabileceği gibi, dernek üyelerimizin toplantıya bizzat katılımlarını rica ederiz.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Açılış
2- Divan Heyeti seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu
4- Divan Heyetine Genel Kurul tutanağının imza yetkisinin verilmesi
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
6- Denetim Kurulu Raporunun okunması
7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi
8- Yönetim Kurulunun ibrası
9- Denetleme Kurulunun ibrası
10- Yeni dönem bütçe teklifinin görüşülmesi ve bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi
11- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi
12-Tüzük Maddelerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi
13- Dilek ve öneriler
14- Kapanış

Kamu Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu