Olağan Genel Kurul Duyurusu – 2019

Sayın Üyelerimiz;
Kamu Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu, Denetim Kurulları Asil ve Yedek üyelerinin yeniden seçilmesi gündemi ile 03 Ocak 2019 Perşembe Günü Saat 18:00’da Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi 1236. Sokak No:2/10 Çankaya- Ankara adresinde Olağan Genel Kurulumuz yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17 Ocak 2019 Perşembe Günü Saat 18:00’da aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.

Genel kurulumuzda vekaleten temsil olabileceği gibi, dernek üyelerimizin toplantıya bizzat katılımlarını rica ederiz.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1 – Açılış
2 – Divan Heyeti seçimi
3 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu
4 – Divan Heyetine Genel Kurul tutanağının imza yetkisinin verilmesi
5 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
6 – Denetim Kurulu Raporunun okunması
7 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi
8 – Yönetim Kurulunun ibrası
9 – Denetleme Kurulunun ibrası
10 – Yeni dönem bütçe teklifinin görüşülmesi ve bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi
11 – Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi
12 – Tüzük Maddelerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi
13 – Dilek ve öneriler
14 – Kapanış

Kamu Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu